TAYLARDA Rhodococcus equi TEDAVİSİNDE Equiform – BRONCHIMAX KULLANIMI:

Taylarda, Rhodococcus equi Tedavisinde antibiyotik tedavisinin yanı sıra ( bu antibiyotik tedavisi yaklaşık olarak 21 gün sürebilmektedir ; hekimin inisiyatifine bağlı olarak bu süre kısalabilir.) mukolitik , ekspektoran , antiasit, gerekli durumlarda da antienflamatuarlar kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere antibiyotik kullanımı Tayların sindirim sisteminde ishal, ülser gibi sorunlara yol açmakta; zaman zaman bu sorunlar çok ciddi sonuçlara da yol açmaktadır. Bununla birlikte, tedavi amacı ile antibiyotik kullanımı sonucu komplikasyon olarak meydana gelen veya gelebilecek ishal ve ülser gibi sindirim sistemi sorunlarını gidermek, en az Rhodococcus equi ‘yi tedavi etmek kadar zor, vakit alıcı ve iş gücü kayıplarına sebep olmaktadır. ( sindirim sisteminde meydana gelen bu ishal veya ülser sonucu Tay annesini emmemekte, sancı belirtileri ile birlikte zaman zaman aşırı halsizlik yüzünden Tay yoğun bakıma alınabilmekte, yoğun bakıma alınıp serum bağlanan tay ise; 1 teknisyen ve 1 seyisin ve bazen de 1 hekimin bütün mesaisine sebep olarak iş gücü kaybına sebep olabilmektedir. )

Antibiyotik tedavisi sonucu meydana gelebilecek komplikasyonlarla karşılaşmamak için genellikle bu tedavi ile birlikte sindirim sistemini rahatlatacak semptomatik tedaviye başlanır.

Bu tedavi tayın durumuna ve hekimin yaklaşımına göre değişse de genellikle ;

1 – Antiasit etkili oral süspansiyonlar ( şiddetli ishalin yol açtığı ülserin tedavisi için),

2 – İshalle kaybedilen elektrolit dengesini sağlamak için oral elektrolit preparatları,

3 – Sindirim sistemini düzenlemek için Probiyotikler kullanılmaktadır.

( Bu tedavi yoğun bakım gerektirmeyen taylarda yapılmaktadır. Tay ın genel durumu kötüleşip yoğun bakıma girdiğinde ise yukarıda bahsettiğimiz tedaviye ilave olarak gerekli ilaç ve serumlar 1 seyis 1 teknisyen ve 1 hekim tarafından uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. )

Genel olarak Rhodococcus equi tedavisinde kullanılan ilaçları sıralayacak olursak;

1- Antibiyotik ; 2 çeşit (ağızdan içirilen günlük miktarı yaklaşık 90 ml )

2- Mukolitik , ekspektoran ( ağızdan içirilen günlük miktarı yaklaşık 20-40 ml )

3- Antiasit süspansiyonlar ( ağızdan içirilen günlük miktarı yaklaşık 10 -20 ml )

4- Probiyotikler; toz şeklinde oldukları için yaklaşık 30 ml su içinde çözündürülür.

( ağızdan içirilen günlük miktarı yaklaşık 30- 50 ml )

5- Elektrolitler; toz halinde oldukları için yaklaşık 50-100 ml suda çözündürülür.

( günlük ağızdan içirilen miktar 100-200 ml )

Buna göre antibiyotik hariç , 4 farklı ilaç bu tedavide kullanılmakta ve yine antibiyotik hariç bunların hacmi 160-410 ml tutmaktadır , yani bu kadar sıvı ilaç Tay a içirilmektedir.

Taya ağızdan ilaç içirmenin zorluğuna ve bu iş için harcanan zamana ve emeğe değinmemize hiç gerek yok çünkü bunu yapanlar çok iyi bilmektedirler.

Ağızdan içirilen miktar arttıkça bu iş daha zor olmakta daha da önemlisi bazı taylar ilaç içirme işleminden sıkılarak direnmekte ve ilaç içmemektedirler. Her şeye rağmen bu taylara ilaç içirmeye çalışmak içirilecek miktar arttıkça daha da zorlaşmaktadır. Bu tedavide; Antibiyotiklerle birlikte Equiform-BRONCHIMAX kullandığımızda ise 4 çeşit ilacı kullanma zorunluluğu ortadan kalkacak yani Equiform-BRONCHIMAX bu 4 çeşit ilacın yerini tutacaktır. Bunlar ; Mukolitikler, Ekspektoranlar, Probiyotikler ve Antiasitler dir.

Bunların günlük içirilen miktarı ise 160-410 ml dir. Equiform-BRONCHIMAX kullandığımızda ise bu miktar antibiyotikler hariç sadece 10-20 ml olacaktır. Equiform-BRONCHIMAX sayesinde 4 farklı ilaç bulundurma zorunluluğu ortadan kalktığı gibi ekonomik olarak fiyat uygunluğu da kıyaslanamaz bir gerçekliktir. Tüm bunların yanı sıra Equiform-BRONCHIMAX ın bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi sayesinde tayların hastalanma oranını düşürecek olması, hasta taylarda kullanılması

durumunda ise bağışıklık sistemini desteklediği için iyileşme süresini kısaltarak antibiyotiklerden yararlanmayı da arttıracaktır. Özellikle çok sayıda ve atın bulunduğu haralardaki atlarda Equiform-BRONCHIMAX kullanmak bunların bağışıklık sistemini güçlendireceğinden hastalığa yakalanma olasılığını azaltacaktır.

Önemli Not:

Bu makalenin yazarı yarı resmi görevli olması sebebiyle adının açıklanmasını istemeyen ve saha da Equiform-BRONCHIMAX ın ilk numunelerini kullanmaya başlamış, memnuniyetinden sonra da Equiform-BRONCHIMAX kullanımının kendisinin en büyük yardımcısı olduğunu belirten bir TJK Veteriner Hekimi dir.