Atlarımızda Neden Equiform-BRONCHIMAX Kullanmalıyız?

Equiform-BRONCHIMAX’ı hepimiz atların solunum sisteminde kullanılan iyi bir ekspektoran olarak tanıdık. Yani boğazdan akciğere kadar olan solunum yolunda bir veya birden fazla sebeple oluşmuş ihrazatı söktüren ve bu arada At’ın bağışıklık sistemini aktive ederek, mikrobik kökenli enfeksiyonlarla mücadelede gerek tek başına, gereken durumlardaise antibiyotiklerle beraber çok daha hızlı ve etkili bir yardımcı olduğunu gördük.

Equiform-BRONCHIMAX, expektoran ve bağışıklık sistem destekleyicisi olmasının yanında, -ki bu bağışıklık sistemi üzerine olan etkisi insanlarda da yaygın olarak kullanılan ve bilinen Echinacea purpurea (ekinezya) bitkisinden kaynaklanmaktadır- içeriği itibarıyla Pimpinella anisum (anason tohumu) bulunduran Equiform-BRONCHIMAX, iyi bir sindirim sistemi düzenleyicisi ve gaz gidericidir. İçerdiği Eucalyptus globulus (ökaliptus) sayesinde nefes yollarını açan Equiform-BRONCHIMAX’ ın etkisi, öksürük otu olarak bilinen Tussilago farfara sayesinde açılan nefes yollarından ihrazatın sökülmesiyle önceleri öksürük miktarını arttırıp hemen akabinde ihrazatın bitmesiyle öksürüğün sona ermesini sağlar.

Bir bitkisel ajan bu kadar işe nasıl yarıyor diye düşünmeyin demiyoruz, lütfen düşününüz !!! Çünkü içerdiği dört çeşit üstün özellikli bitki özel olarak formüle edilip bir birini takip eden zircirleme bir reaksiyon elde edilmiştir.

Equiform-BRONCHIMAX tarafından sağlanan bağışıklık sistem aktivasyonu atların enfeksiyonlarla mücadele yeteneğini arttırırken, nefes yollarını açıp, öksürüğü tetiklemesiyle oluşan ekspektoran-mukolitik etki sayesinde özellikle akciğerdeki ihrazatın atılması kolaylaşır, diğer bir yandan da bilindiği üzere enfeksiyona yakalanan tüm atlarda iştahın bozulmasıyla sindirim faaliyetleri çeşitli şekillerde etkilenir. İşte Equiform-BRONCHIMAX barsak üzerindeki etkisiyle de sindirimin düzenlenmesine yol açarak, dörtlü mekanizmasıyla atınızın belli kondisyonlardaki tüm ihtiyaçlarının düzenlenmesinde yardımcı olur.

HARA DA Equiform-BRONCHIMAX NE İŞİME YARAR ? VE KİM KORKAR RODOKOK TAN ?

Eğer bunun için tek bir sebep arıyorsanız bulamazsınız zira biz size birden fazla sebep sunacağım…

Haralarınızda atçılığımızın anneleri kısraklarımız ve geleceğin şampiyonları taylarımız var. Birçoğumuzun bildiği bilmeyenlerinse şimdi öğreneceği gibi; taylar annelerinden bağışıklık sistemleri zayıf olarak doğarlar.Annesinden henüz doğmuş bir tay için en önemli ihtiyaç kaliteli kollostrum yani ilk süttür.Annesinden kaliteli kollostrumu ilk on-oniki saatte almış bir tay stresten uzak ve temiz bir ortamda yaşıyor ise 45-60 günlüğe kadar genel olarak problemsiz hayatını sürdürür.

Demek ki annemizin ilk sütünün kaliteli olması için, gebeliğin her döneminde olduğu gibi son döneminde de beslenmesine dikkat etmek gerekir. Normal olarak kolostrum sütü kolostrum niteliğini gebeliğin son döneminde kandaki bağışıklık hücrelerinin süte geçmesiyle kazanır. O halde gebeliğin son döneminde bağışıklığı arttırılan bir kısrak doğal olarak kaliteli bir süt üretecek ve bu süt taya ilk bir buçuk ayda bağışıklık hücreleri olarak korunma imkanı sağlayacaktır.

Yukarıda açık bir şekilde anlatılan sebeplerden ötürü, Equiform-Bronchimax’ın gebeliğin son ayında kullanılmasıyla hem süt kalitesi arttırılır hem de süt miktarı arttırılır.

Bir buçuk aylığı geçmiş taylar artık annelerinden ilk süt vasıtasıyla almış oldukları bağışıklık hücrelerini yavaş yavaş tüketirken bir yandan da kendi bağışıklık sistemlerini geliştirirler. Bu dönem ve takip eden günler geleceğin şampiyon adayları için özellikle akciğer hastalıkları yönünden en kritik günlerdir.Harasında tay büyüten herkesin korkulu rüyası haline gelen akciğer hastalıklarından en tehlikelisi elbetteki Rhodococcus Equi adıyla bilinen ve dilimize pelesenk olmuş RODOKOK hastalığıdır.Rodokok adıyla biline bu akciğer hastalığının en önemli özelliği ise akciğerlerde çeşitli büyüklüklerde abselere yol açmasıdır. Unutulmamalıdır ki akciğer apselerinin tek sebebi Rodokok değildir. Çoklukla hafif seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları –ki havalandırması iyi olmayan tavlalar, kalabalık padok, aşırı sıcak ve aşırı tozlu ortamlar taylarda solunum sistemi enfeksiyonlarını tetikleyen bir numaralı etkenlerdir zamanında tesbit edilip gereken müdahale yapılmamış ise genellikle akciğerlere inerek burada daha şiddetli enfeksiyonların oluşmasında önder haline gelirler.

Sebebi her ne olursa olsun akciğerinde abse şekillenmiş bir tayın akciğer kapasitesi düşecek, aldığı oksijen miktarının azalmasıyla solunumu hızlanacak,solunumun hızlanmasıyla kalp atım sayısı artacak hem bu sebeple hem de kanda enfeksiyon etkenlerinin artmasıyla atın ateşi yükselecek ve tay sadece hastalık etkeninin kendisi sebebiyle değil ancak oluşan bu komplikasyonlar sebebiyle strese girecek,süt emme ve yemden yararlanması düşerek giderek zayıflayacaktır. Bilindiği üzere apselerin iyleşmesinin tek yolu absenin açılması ve içerisindeki irinin akıtılmasıdır ancak akciğerde böyle bir işlemin yapılması mümkün olmadığından taylarımız ağır ve uzun sayılabilecek bir kombine antibiyotik tedavisine tabi tutulmaktadırlar. Hem hastalığın stresinden hem de tedavinin ağırlığından şiddetli derecede etkilenen tayların bağışıklık sistemlerini geliştirmek,apselerin yumuşamasından sonra ortaya çıkan irinin atılmasında ve solunum yollarının temizlenmesinde ve yine sıklıkla ortaya çıkan ishallerin önlenmesinde ve sindirimin düzenlenmesinde dolayısıyla tayımızın kendini daha iyi hissetmesinde antibiyotiğin yanında kullanılan bir bir çeşit ekspektoran, mide ilacı ve probiyotikler yerine tek kalemde güçlü bir bitkisel ilaç olan Equiform-BRONCHIMAX kullanılabilecek en özellikli ve dolayısı ile mantıklı ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelecekte şampiyon olup bizi gururlandıracak hem de sektörde kalmamız için ekonomik kaynağımız olacak yarış atı-atlet –adaylarımızın bu türden bir sorunla yaşamının en önemli döneminde yani büyürken karşılaşmasını, karşılaştı ise de bunu ağır bir şekilde atlatmasını ve hatta akciğerinde kalıcı odakların kalarak akciğer kapasitesinin düşük kalmasını kim isteyebilir ki.

O halde gebeliğin son döneminde kısraklarımıza, doğum ertesi ve bir buçuk aylık olduğunda taylarımıza Equiform-BRONCHIMAX içirmek,tabi ki onların gereken ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşıladıktan sonra (beslenme, hijyen, temiz hava, düzgün bir koruma kontrol programı) akılcı bir yaklaşımdır. Böylelikle tayınızın enfeksiyona yakalanma riskini azaltırken bir nedenle (bireysel farklılıklardan ötürü) gelişmiş olan enfeksiyondan daha az ve daha kısa süre zarar görmesi, hem de daha az ilacın sistemine girmesi, şampiyon adaylarımız için hem yetiştiriciler hem de onların doktorları biz saygıdeğer Veteriner Hekimleri için sanıyoruz önemli bir katma değer olacaktır.